MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı: CANCECE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: Mimar Kemalettin Cad. No:26/A Çankaya/Konak/İzmir
Telefon: 0 232 425 10 14
Fax: 0 232 484 73 68
E-mail: [email protected]

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI}
Adresi:{TESLIMATADRES}
Telefon:{TESLIMATTELEFON}
E-mail:{TESLIMATEPOSTA}

 
MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait {CAN CECE} internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih : {TARIH}

Ürün Adı Adet Toplam Ürün Tutarı

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli: {ODEMETIPI}
Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}
{ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR}

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, solady.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur.

4.7- SATICI’nın kontrolü dışında meydana gelen ve işbu Sözleşme dâhilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla Sözleşme tahtında mücbir sebep olarak addolunacak olaylardan SATICI sorumlu veya yükümlü tutulamaz.

SATICI’nın kontrolü dışındaki olaylar, makul kontrolün ötesindeki eylem, olay, gerçekleşmeme, çıkarılma veya kazaları içerir ve özellikle şunları (sınırlama olmaksızın) kapsar:

  1. Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler.
  2. Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı.
  3. Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın veya diğer doğal afetler.
  4. Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkânsızlığı.
  5. Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkânsızlığı.
  6. Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları.
  7. Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar. Herhangi bir Sözleşme dâhilindeki SATICI’nın herhangi bir yükümlülüğü, kontrolü dışındaki olay devam ettiği sürece askıya alınır ve bu dönem SATICI’nın yükümlülüğü yerine getirme süresine eklenir.

SATICI, kontrolü dışındaki olayı sonlandırmak veya Sözleşme dâhilindeki yükümlülüklerine kontrolü dışındaki olaya rağmen gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir.

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

www.soladywomen.com adresinden satın alınacak her ürün; alıcının beden ölçülerine özel olarak üretileceğinden ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. maddesinin  1. Fıkrasının b bendi gereği  bu sözleşme tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bir mala ilişkin olmasından dolayı herhangi bir iade, değişim veya cayma hakkı söz konu olmayacaktır. Bu sebeple ALICI, internet sitesi üzerinden vereceği siparişlerde alıcının kendi beden ölçülerini doğru şekilde belirtmesi gerekmekte olup, belirtilen ölçülere göre üretim yapılacağını, bu nedenle de alıcının siparişi verirken seçtiği bedendeki ürünün hazırlanarak kendisine gönderileceğini kabul eder. Beden uyumsuzluğu sebebiyle ürün iadesi/değişimi kabul edilmeyecektir.

Gönderilen paketin içerisindeki ürünün zarar gördüğü gerekçesiyle yapılabilecek itirazlar ancak kargo yetkilisi huzurundaki kontrol neticesinde ve kargo yetkilisi ile birlikte imza altına alınacak olan bir tutanak ile yapılacak ve ürün, paketi ve faturasıyla birlikte aynı kargo şirketi kullanılmak yoluyla geri gönderilecektir. Ürün teslim alındığı takdirde kargo şirketinin görevini tam olarak yerine getirmiş olduğunu ve ürünün hasarsız olduğu kabul edilmiş sayılacaktır.

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
{FIRMAUNVAN}

ALICI
{TESLIMATALICI}